top of page
DSC_2259.jpg

 ZAJĘCIA  HIPOTERAPII

 

Hipoterapia to jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.

Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

 

1. Fizjoterapia na koniu - sam ruch konia dostarcza wielu pozytywnych impulsów osobie siedzącej na nim. Fizjoterapia na koniu jest to gimnastyka prowadzona w czasie jazdy konnej z asekuracją hipoterapeuty. Ruch konia plus indywidualnie dobrane ćwiczenia wpływają na kształtowanie poczucia równowagi oraz reakcje odruchowe. Gimnastyka na koniu poprawia czucie głębokie czyli czucie własnego ciała w przestrzeni. Takie usprawnianie może być wykorzystywane w wielu schorzeniach, o to kilka  z nich:

- mózgowe porażenie dziecięce,

- porażenie splotu barkowego,

- przepuklina oponowo rdzeniowa,

- po amputacjach kończyn

- oraz wiele innych ,gdzie występują deficyty ruchowe.

 

2.Terapia z koniem na ziemi - jej celem jest oswojenie i zbliżenie kontaktu pacjenta z koniem oraz jego otoczeniem. Jest to jeden z elementów terapii jaki wykorzystuje się u osób z autyzmem, nadpobudliwością, niedostosowanymi do społeczeństwa czy różnymi chorobami psychicznymi.

 

3. Terapeutyczna jazda konna - są to indywidualne zajęcia dziecka
z hipnoterapeutą , podczas których główny nacisk kładzie się na psychodydaktyczny aspekt terapii. W zależności od upośledzenia dziecka, dobiera się indywidualnie temat
i rodzaj zajęć. Ten rodzaj terapii stosuje się najczęściej u dzieci z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniem emocjonalnymi i psychicznymi.
Możliwa jest także terapeutyczna jazda konna z większą samodzielnością pacjenta. Skierowana jest do osób sprawniejszych fizycznie gdzie hipoterapeuta  prowadzi zajęcia mające na celu nawet samodzielne prowadzenie konia. Podczas tej terapii pacjenci biorą udział
w przygotowaniu konia do jazdy i zajmują się nim po skończonych zajęciach.

 Pacjenci, u których dysfunkcje fizyczne eliminują  jazdę konną  oferujemy możliwość przebywania z końmi , czyszczenie , głaskanie .

bottom of page